Lean & Agile Management

Resultaatgericht samenwerken in een flexibele en wendbare organisatie

Continu Verbeteren

Processen en diensten verbeteren, versnellen en innoveren. Resultaatgericht samenwerken in een flexibele en wendbare organisatie. De kans is groot dat er binnen je onderneming nog behoorlijk wat te verbeteren valt. HR slagkracht kan jou helpen bij het uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten. LEAN en Agile (scrum) werken staan hierbij centraal.

 

Focus

Prioriteren en focus aanbrengen. Uitermate belangrijk om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. HR Slagkracht helpt directies en managementteams hierbij door het geven van prioritering sessies en implementeren van projectsturing en Agile portfolio management.

 

Project Management

Veranderingstrajecten en implementatie trajecten vergen vaak veel tijd en energie. Stakeholder management, draagkracht creëren en projectmanagement skills, het speelt allemaal een rol bij het succesvol realiseren van de doelstellingen. HR slagkracht heeft deze expertises en is op interim basis beschikbaar als projectleider of programma manager.

 

RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN IN EEN FLEXIBELE EN WENDBARE ORGANISATIE

HR slagkracht is het interim Lean & Agile management adviesbureau van Sanne Bootsma. In de afgelopen 12 jaar heeft Sanne diverse posities in het bedrijfsleven vervuld als Verandermanager, HR Manager, Projectleider, Programma manager en Black Belt Lean Six Sigma consultant.

Zij ondersteunt haar opdrachtgevers met veel enthousiasme en overtuiging bij de diverse organisatie vraagstukken op het gebied van Agile en Lean procesadvisering en Projectmanagement. Werken vanuit de situatie van verandering waarbij continue verbeteren centraal staat is de rode draad in haar carrière. Momenteel begeleidt ze diverse teams en managementteams bij het ‘resultaatgericht samenwerken in een flexibele en wendbare organisatie’. Daarnaast helpt ze directie en managementteams bij prioriteringsvraagstukken en Agile Portfolio management.

Sanne heeft een Master in Bedrijfskunde, afstudeerrichting HRM, aangevuld met opleidingen op het gebied van projectmanagement, Prince 2,  Blackbelt Lean Six Sigma en Scrummaster (Agile).

In haar professionele carrière heeft ze omvangrijke en complexe reorganisaties en verbetertrajecten getrokken. Ze kan zaken vanuit een breed perspectief bekijken, consequenties van plannen en handelingen overzien en komen tot concrete acties.

Sanne heeft de afgelopen jaren in Den Haag gewerkt voor TNT, TPG en PostNL en is eind 2015 verhuisd naar Friesland. Haar professionele ervaring zet ze nu in bij ondernemingen in Noord Nederland. Daarnaast werkt Sanne samen met Symbol Business Improvement als Associate Consultant & Trainer. Zij verricht projecten bij onder andere Appical, Nationaal Coördinator Groningen, Graphic Packaging International, de Tienerschool en Gemeente Groningen.

Bekijk hier het CV van Sanne Bootsma.

“Energiek, scherp, durf en kennis van zaken”

Jan Inberg – Directeur Financiën en Inkoop a.i. Gemeente Groningen

“Sanne kwam binnen bij ons als een Black Belt, na enkele minuten in ons kennismakingsgesprek klikte het al. Energiek, scherp, durf en kennis van zaken ook. We hebben Sanne vervolgens gevraagd om ons team van agile/scrum masters te versterken. Sanne heeft ons geholpen het werk anders aan te pakken. Dat doet zij door zich vol te verbinden aan de mensen met wie ze dat doet en … nog relevanter: Sanne buigt als het ware de techniek mee met de gebruikers. Zeer plezierig. Sanne is ook zeer goed in staat gebleken om eigenwijze directeuren, managers en medewerkers in de goede structuur te laten werken. En last but not least, je kunt Sanne er vanwege haar enthousiasme ook gewoon goed bij hebben.”

“Open en duidelijk in haar vraagstelling. Kritisch en doorvragend om tot het beste ontwerp of de beste uitvoering te komen.”

Abraham van de Vijver – Senior Consultant Labour & Work Council Affairs PostNL

“Met Sanne heb ik kennis gemaakt in verschillende HR managementrollen toen zij werkzaam was voor het grootste operationele onderdeel van PostNL. Vanuit mijn functie als Senior Adviseur Arbeids- Medezeggenschapsrecht en Juridische Zaken hebben wij gedurende de periode 2011 tot 2015 in Den Haag samen gewerkt. Het ging daarbij hoofdzakelijk om voorbereiding en implementatie van  reorganisaties, maar ook voor individuele problematiek.”

“Met Sanne was het prettig samenwerken. Open en duidelijk in haar vraagstelling. Kritisch en doorvragend om tot het beste ontwerp of de beste uitvoering te komen. In de interactie met haar was het gemakkelijk schakelen van privé naar werk en omgekeerd. Ik heb Sanne leren kennen als zeer sociaal en heel benaderbaar.”

“Sanne beschikte over uitstekende kennis door haar opleidingen die zij vervolgens bij PostNL in de praktijk kon toepassen. De combinatie van kennis, praktijk en een goede leercurve resulteerde erin dat zij bij elke volgende HR-uitdaging tot betere resultaten kwam.”

“Sanne heeft het vermogen om in korte tijd helder te krijgen wat voor ons bedrijf in deze fase belangrijk is.”

Sweder de Bruijn – Customer Boarding Director Appical

“Sanne heeft ons de afgelopen tijd geholpen om een aantal werkprocessen helder te formuleren en structureren. Daarnaast heeft zij een aantal aanbevelingen gedaan om deze te verbeteren, dit alles om Appical meer LEAN te maken. Sanne had het vermogen om in korte tijd helder te krijgen wat voor ons bedrijf in deze fase belangrijk is en door haar no-nonsense aanpak wist zij binnen een startup-omgeving iedereen in te laten zien dat met enkele kleine aanpassingen groot resultaat valt te boeken. Ik hoop in de toekomst nog vaker met haar te kunnen samenwerken!”

“Zij bezit de vaardigheid voor het besturen van een projectorganisatie, het beïnvloeden van het relatienetwerk en creëert draagvlak voor veranderingen.”

Lorraine Holman – Senior Adviseur Functiewaardering Group HR Compensation & Benefits PostNL

“Sanne heb ik leren kennen als een zeer professionele collega. Wij hebben samengewerkt in een groot en complex reorganisatietraject binnen de grootste Business unit van PostNL. Als projectleider was Sanne secuur, gedreven en een echte aanjager, maar altijd met oog voor de ander. Dat is een combinatie van competenties, die je niet zo vaak tegenkomt. Zeker niet in grote projecten, waarbij de tijdsdruk altijd hoog is.”

“Ik zou Sanne dan ook zeker aanbevelen als projectleider. Zij bezit de vaardigheid voor het besturen van een projectorganisatie, het beïnvloeden van het relatienetwerk en creëert draagvlak voor veranderingen om zodoende het eindresultaat binnen de gestelde tijd, budget en kwaliteit te realiseren.”

“Een prettige mens om mee samen te werken, wat het resultaat te goede komt.”

René Kolpa – Application Consultant SAP HR PostNL

“Bij de inrichting van het SAP systeem voor TNT Post en TNT Express heb ik intensief met Sanne samengewerkt tijdens het vertalen van HR bedrijfsprocessen naar het SAP systeem. Een van de doelstellingen van het project was om de inrichting van het systeem zo veel mogelijk standaard te houden. Bij het herontwerp van de processen heeft Sanne bijzonder kundig het optimum gezocht (en gevonden) in afweging tussen de belangen en wensen van de HR organisatie en die van de IT en beheerorganisatie. Hierbij zette Sanne haar analytisch vermogen en overtuigingskracht effectief in. Ook haar uitgebreide kennis van HR processen en beleid komt hier zeer van pas.”

“Een niet onbelangrijke laatste opmerking is dat Sanne een prettige mens is om mee samen te werken, wat het resultaat ook te goede komt.”

“Oog voor details en bewaakt de grote lijnen. Een echte professional.”

Josien Banning – van Buggenum – HR regiomanager PostNL

“Sanne en ik hebben intensief samengewerkt bij de implementatie van de landelijke reorganisatie van de stafafdelingen van PostNl. Sanne was als HR projectleider verantwoordelijk voor het correct en tijdig in beeld brengen en mede uitvoeren van alle personele consequenties. Ook de communicatie hierover en de administratieve verwerking vielen onder haar verantwoordelijkheid. Een omvangrijke en complexe klus die Sanne heel gestructureerd heeft aangepakt waardoor ze altijd de volgende stap helder heeft. Ze heeft oog voor de details, maar bewaakt tevens de grote lijnen. Ze neemt de organisatie mee in het hetgeen er moet gebeuren en gaat bij vragen op zoek naar het antwoord. Een echte professional!”

“Ze levert kwaliteit en denkt buiten haar eigen kaders.”

Michiel Soetens – Programmamanager PostNL

“Met Sanne heb ik vanuit mijn rol als Programmamanager intensief samengewerkt aan de reorganisatie van het bedrijfsonderdeel PostNL Productie. Sanne was verantwoordelijk als Projectleider HR Verandermanagement voor het in kaart brengen en effectueren van de personele gevolgen van de reorganisatieplannen. Ik heb Sanne leren kennen als een zeer toegewijde collega. Ze is bevlogen en echt een professional in haar werkgebied HR en verandermanagement. Sanne heeft in een complexe en veranderende omgeving goed resultaat geleverd. Ze is zeer zelfstandig en in staat haar omgeving te managen. Ze levert kwaliteit en denkt buiten haar eigen kaders. Sanne staat positief in het leven en is van toegevoegde waarde.”

 

“Ze heeft oog voor alle stakeholders in een organisatie, van hoger management tot de medewerkers op de werkvloer.”

Jeannette Looijen – Black Belt Lean Six Sigma

“Met Sanne heb ik samengewerkt in een Lean Six Sigma project om processen te verbeteren bij Post NL. De samenwerking was heel prettig, effectief en met veel werkplezier. Sanne werkt planmatig en weet wat nodig is om de gestelde doelen te realiseren. Afwijkingen en obstakels signaleert zij tijdig en neemt de juiste acties. Zij houdt het overzicht en waar nodig doet Sanne een “deep dive” om een proces ook helemaal te doorgronden. Sanne heeft bewezen de DMAIC-methode te kunnen toepassen met mooie projectresultaten. In de uitvoering van het project heeft zij oog voor alle stakeholders in een organisatie, van hoger management tot de medewerkers op de werkvloer.”

 

 

HR slagkracht is het interim adviesbureau voor vraagstukken op het gebied van Lean en Agile proces advisering en Projectmanagement.

Vragen, kennismaken of offerte op maat? Neem dan graag contact op via Linkedin!

Sanne Bootsma

linkedin.com/in/sannebootsma